De meeste zorgverzekeringen zijn een jaar geldig en de verzekeringnemer moet deze aan het einde van de looptijd met nog een jaar verlengen.

Aan degenen die hun mediclaim of zorgverzekering niet op tijd verlengen, geven de zorgverzekeraars een tweede kans, de zogenaamde aflossingsvrije periode voor het verlengen van de zorgverzekering. De respijtperiode voor verlenging van mediclaim is dus de extra tijd die polishouders krijgen om de premie te betalen en zonder onderbreking van de voordelen van hun ziektekostenverzekering te blijven genieten.

De uitstelperiode van de ziektekostenverzekering moet niet worden verward met de wachttijd. De wachtperiode is wanneer nieuwe verzekerden moeten wachten voordat ze een uitkering krijgen van de zorgverzekering. De in deze periode ingediende vorderingen worden afgewezen.

no-claim bonus is een van de meest aantrekkelijke kenmerken van zorgverzekeringen. Het is een stimulans die de zorgverzekering maatschappijen geven aan hun klanten die binnen een jaar geen claim indienen. Het wordt gegeven als een cumulatieve bonus of een korting op de premie. Een cumulatieve bonus betekent dat uw dekkingsbedrag voor het volgende jaar toeneemt, afhankelijk van de bonus, terwijl de premie gelijk blijft. 

Overdraagbaarheid van beleid als u uw polis laat vervallen, verliest u de mogelijkheid om deze over te dragen naar een nieuwe zorgverzekeraar. U moet de overdracht van een abonnement ten minste 45-60 dagen vóór de vervaldatum van een polis aanvragen.

Ikverzekerhetbeste.nl